İnovasyon Proje

İsteyene Fikir, Düşünene Destek, Üretene Finans...

Kurumsal

İnovasyon Proje, ülkemizin refah seviyesini ve küresel alanda rekabet gücünü arttırmasına katkı sağlamak amacı ile Türkiye genelindeki özel sektör, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma alanlarında yürüttükleri çalışmalarda proje geliştirme, eğitim ve finansal destek hizmetleri vermektedir.

Yatırımcıların ulusal ve uluslararası hibe, teşvik ve kredilerden yararlanabilmesi için projelendirme çalışmalarını yürütmekte; Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu karlı ve verimli yatırımların yapabilmesi ve yerli imalat sanayinin kalkınması için yatırım danışmanlığı yapmaktadır.

Öte yandan, İnovasyon Proje üniversitelerde ve araştırma merkezlerinde üretilen bilimsel bilginin pazarlanabilir ticari ürünlere dönüştürülerek sanayi kuruluşlarının verimliliklerinin artırılması ve araştırmacıların sanayi ile ilgili pratiklerinin geliştirilmesi için üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sizlere farklı fırsatlar sunmaktadır.

Firmamız “İnovasyon Proje Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti”, referans sayfamızda belirttiğimiz kurumlar gibi alanlarında lider ve önemli kurumlarla birlikte çalışan ve kurumlara eğitimler veren, eğitici eğitimleri, her türlü açılış ve kapanış etkinlik organizasyonları düzenleyen, aktivite düzenleyen, yazılı doküman çeviri hizmeti yapan,  anket ve form  uygulama, araştırma ve fizibilite raporları hazırlayan, sunucu hizmeti veren, promosyon setleri hazırlayan, organizasyon ve seminer düzenleyen, içerik oluşturma, her türlü  tasarım ve basım işlerini yapan, catering hizmeti veren  her biri kendi alanlarında uzman bir kadroya sahip gelişmekte olan Türkiye’nin önemli Danışmanlık Firmaları arasındadır.