İhracat Destekleri 

Pazara Giriş Belgesi Desteği: Şirketlerin pazara giriş belgeleri ile ruhsatlandırma ve kayıt işlemlerinin % 50 oranında 4.000.000 TL ye kadar desteklenmesidir.  

Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği: Şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırmaları giderlerinin %50 oranında ve faaliyet başına 100.000 TL olarak desteklenmesidir. 

Yurt Dışı Fuar Destekleri: Yurt Dışı fuar katılımcıları tarafından yurt dışı fuar organizasyonu kapsamında gerçekleştirilen fuar katılımlarının ve bireysel katılımların desteklenmesidir. 

Yurt İçi Fuar Destekleri: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından açıklanan ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayımlanan yurt içi fuarların yer kirası ve stant masrafları için ödenen fatura bedellerinin % 50 oranında desteklenmesidir. 

Küresel Tedarik Zinciri Desteği: Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi kapsamında şirketlerin makine, ekipman, donanım, yazılım alımı, eğitim, danışmanlık, sertifikasyon, test ve analiz giderlerinin 2 yıl boyunca % 50 oranında desteklenmesidir.