Girişimcilik Destekleri

Geleneksel Girişimci Destek Programı: Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi’ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.Geleneksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

İleri Girişimci Destek Programı: Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilmektedir

AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı :

  • Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin,
  • Ürün geliştirme (Ür-Ge) faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini sağlayan destek programıdır.

KOBİ TEKNOYATIRIM – KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı:

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesi, Orta – yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları destekleyen programdır.

İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekler

İşletme Geliştirme Destek Programı: Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarını karşılayan destek programıdır.

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek Programı : KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesini sağlayan programdır. Yürürlükte bulunan proje çağrısının şartlarına göre proje sunulmalıdır.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı: KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, yurt dışı pazar paylarını arttırmak, uluslararası rekabetin aktörleri haline getirmek, ihracata ve E-Ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmayı hedefleyen destek programıdır.